moderna haacht rijmenamsesteenweg 86

theorie : in ons eigen leslokaal, rijmenamsesteenweg 86 haacht. prijs : 100 €

6 uur praktijk, basisopleiding, 420 €

20 uur praktijk : uitgebreide opleiding , 1400 €

afzonderlijke uren : 70 € / uur

examenbegeleiding : 140 €

Bij de inschrijving in het kantoor wordt een voorschot van 2 uur gevraagd, 140 €.

Indien telefonische afspraak : 140 € te storten voor de eerste rijles op rekening          BE03 0011 3722 6784 op naam van moderna haacht met de vermelding van uw volledige naam en toelichting, bijvoorbeeld voorschot op ... uur.

de afspraken zijn van kracht na het betalen van een voorschot, 140 €.